ZILA SAINIK BOARD:
ZILA SAINIK WELFARE OFFICES
Maharashtra
S. No. Name Address Telephone nos.
1.(148) Ahmed Nagar Lt Col H A Dalvi (Retd)
Zila Sainik Welfare Officer
Zila SainikWelfare Office
Near Ahmednagar College
Ahmednagar - 414 001
0241/2323160(O)
020/7172739 (R)
2.(149) Akola Capt A N Nisal (Retd)
Zila Sainik Welfare Officer
Zila Sainik Welfare Office
Collectorate Compound
Dist Akola - 444 001
0724/2436070(O)
0723/245204(R)
3.(150) Amravati Ex Flt Lt R M Charde
Zila Sainik Welfare Officer
Zila Sainik Welfare Office
Amravati Camp
Dist Amravati - 444 602
0721 / 266621
4.(151) Aurangabad Ex Maj V V Patwari
(Additional Charge)
Zila Sainik Welfare Officer
Zila Sainik Welfare Office
New Koshagar Building
Dist Aurangabad- 431 203
0240 / 2334230
5.(152) Beed Capt S S Dhorajkar (Retd)
Zila Sainik Welfare Officer
Zila Sainik Welfare Office
Near District Court
Dist Beed - 431 122
02442/222105
0241/2321032(R)
6.(153) Buldhana Ex- Capt D R Kimsay
Zila Sainik Welfare Officer
Zila Sainik Welfare Office
Collectorate Compound
Buldhana- 443 001
07262 / 242208
7.(154) Chandrapur Lt Col S S Karajgi (Retd)
Zila Sainik Welfare Officer
Zila Sainik Welfare Office
Dist Chandrapur- 442 401
07172/257698
8.(155) Dhule Ex-Capt PA Sonawane Retd
Zila Sainik Welfare Officer
Zila Sainik Welfare Office
Collectorate Compound
Dist Dhule - 424 001
02562/237264(O)
9.(156) Jalgaon Wg Cdr P K Bagmar (Retd)
Zila Sainik Welfare Officer
Zila Sainik Welfare Office
Collectorate Compound
Dist Jalgaon -425001


0257/2221741
10.(157) Jalna Zila Sainik Welfare Officer
Zila Sainik Welfare Office
Collectorate Compound
Dist Jalna-431 203
02482 / 225201
11.(158) Kolhapur Lt Col BR Phadnis (Retd)
Zila Sainik Welfare Officer
Zila Sainik Welfare Office
Collectorate Compound
Dist. Kolhapur- 416 003
0231 /2665812(O)
12.(159) Latur Ex maj V V Patwari (Retd)
Zila SainikWelfare Officer
Zila Sainik Welfare Office
Collectorate Compound
Latur- 413 512
02382/245189(O)
242495(R)
13.(160) Mumbai (City) Ex Capt (Mrs) Vidya V Ratnaparkhi (Retd)
City Sainik Welfare Officer
Mumbai City Sainik Welfare Office
Old Customer House
Fort, Mumbai - 400 023
22700404(O)
23054732(R)
14.(161) Mumbai (Suburb)

Lt Col N U Patil (Retd)
Zila Sainik Welfare Officer
Zila Sainik Welfare Office
Mumbai Suburban District
9th floor, Near Chetna College
Bandra(East), Mumbai - 400 058

022 / 26552172(O)
27705972(R)
15.(162) Naisik Lt Col K R Patil (Retd)
Zila Sainik Welfare Officer
Zila Sainik Welfare Office
Collectorate Compound
Naisik - 422 002
053/2531333
2396051(R)
16.(163) Nagpur (Bhandana) Ex Capt D N Tatwawadi
Zila Sainik Welfare Officer
Zila Sainik Welfare Office
Civil Lines, Nagpur - 440001
0712/2531333(O)
2530695(R)
17.(164) Osmanabad Maj S D Naik (Retd)
Zila Sainik Welfare Officer
Zila Sainik Welfare Office
Collectorate Compound
dist Osmanabad-413 501
02472/2222557
18.(165) Pune Lt Col M D Thipse (Retd)
Zila Sainik Welfare Officer
Zila Sainik Welfare Office
Collectorate compound
Dist Pune- 411 001