ZILA SAINIK BOARD:
ZILA SAINIK WELFARE OFFICES
Jharkhand
S. No. Name Address Telephone nos.
1.(92) Chaibasa
+East Singhbhum
West Singhbhum)
Lt Col R U Singh(Retd)
Secretary
Zila Sainik Kalyan Karyalaya
Singhbum, Chaibasa- 833 201
06582 / 59545
2.(93) Dumka
+ (Deoghar, Godda
Pakur, Sahehganj)
Shri Birendra Rai
Padadhikari
Zila Sainik Kalyan Karyalya
Dumka - 814 101
3.(94) Hazaribagh Major R K Singh (Retd)
Secretary
Zila Sainik Kalyan Karyalaya
Hazaribagh - 825 301
064808/25763
27202(R)
4.(95) Ranchi
+(Gumla, Lohardaga
Palamau and
Garhwa)
Sh Birendra Rai
Secretary
Zila Sainik Kalyan Karyalaya
Dr Rejendra jawan Bhawan Cum- Bazar
Main Road, Ranchi - 834 001
0651/2206159(O)
2206159(R)